Arbejdsmetoder – forklaring på de faglige områder

Systemisk tænkning giver en holistisk tankegang i de forskellige processer på en arbejdsplads, i en virksomhed eller i samarbejdet mellem forskellige parter. Vi fokusere på relationerne og det indre system i relation til aktuelle forandringerne. Læs mere om systemisk tænkning.

Anerkendende udforskning (AI) bruges som metode i en samarbejdsform der stiller anerkendende og positive spørgsmål, og derigennem søger det bedste i organisationen og mennesker. Gennem AI styrkes menneskers kapacitet til at begribe, se og øge sit positive potentiale.

Mindfulness bruges som en del af vores metoder fordi det er en effektiv og værdifuld måde at udvikle bevidst nærvær og fremme kvaliteter som øget opmærksomhed, indsigt, accept og medfølelse.
”Mindfulness er evnen til at registrere og neutralt iagttage fænomener i opmærksomhedsfeltet, herunder tanker, følelser og kropslige fornemmelser samt sanseindtryk fra omgivelserne, således som de kommer og går, uden forsøg på flugt eller undgåelse og uden at forholde sig kritisk og vurderende til dem.” *
Læs mere her…

Qi Gong er energiøvelser, der med langsomme og enkle bevægelser styrker psyke, krop og tanke, og opbygger kroppens indre energi. Moderne Qi Gong har sin oprindelse i taoismen og fra oldtidens Kina, hvor øvelserne var hemmelige og blev benyttet til at fremme kejserens helse og give ham et langt liv. Moderne Qi gong betragtes som en medicinsk metode på linie med akupunktur. Med Qi Gong får du stresset af, og udvikler forståelse for hvordan dine tanker, følelser og instinkter arbejder sammen. Det giver dig mental styrke til at virkeliggøre det du gerne vil udrette i dit liv. Læs mere om Qi Gong.

Neuroscience er forskningen der beskæftiger sig med nervesystemet, dens struktur og betydning. I vores arbejde benytter vi de videnskabelige resultater der især handler om hjernen og dens betydning for vores opfattelse, handling og kognitive funktioner.

 

*citat fra Dansk Center for Mindfulness.