Effektive løsninger – konstante forandringer, ressourcepres og koordinering

Hvilke gode løsninger findes der?

 

Udfordringer:

No 1: Fra hierarki, kommando og kontrol til kollaboration. I alle organisationer i hele den vestlige verden bevæger vi os fra kommando og kontrol til kollaboration og samskabelse. Tværfunktionelle teams, kontant læring og koordinering får langt større betydning end før.

No 2: Samarbejde er sat under pres. Arbejdet er sat under pres; det samme arbejde skal udføres med færre ressourcer. Konstant fokus på effektivitet.

No 3: Komplekse opgaver fordrer fælles kommunikation om forventninger.  Det er behov for fælles tænkning og nye gode koordineringsmetoder på tværs af fag og afdelinger.

Løsninger:

SAM 5 -samskabelsens 5 elementer        Praktiske løsninger i kollaboration

Læs artikel om sammenhængskraft

 

skolereform Halsnæs
SAMSKABELSES  VÆRKTØJER
Woman looking at bulletin board
INNOVATIONS VÆRKTØJER
HANDLEPLANS VÆRKTØJER

 

 

 Resultater:
Høj social kapital = højere motivation + oplevelse af mening+ højere trivsel
Det skaber = bedre bundlinje, lavere sygefravær og højere kvalitet

 

 

Flere løsninger:

No 1: Måle og udvikle den SOCIALE KAPITAL – bliver endnu vigtigere end før, det øger evnen til at udvikle fælles løsninger til kerneopgaven samtidig som trivsel øger og fraværet falder. Det er vigtigt at benytte videnbaserede metoder og gode erfaringer.

No 2: Man udvikler “SAMSKABELSE”  –  at udvikle strategisk indsigt og forståelse i hele organisationen, bliver vigtig. Det gør man ved at kombinere styring fra oven med godt følgeskab fra neden. Det giver mening og øger trivsel og motivation i hele organisationen.

No 3: Man tager større ANSVAR FOR STRESS i hele organisationen- og på alle 4 niveauer (IGLO: individ, gruppe, ledelse og organisationskultur). Et godt arbejdsmiljø med mindre stress og sygefravær, bliver afgørende for resultaterne på bundlinjen. Man laver løbende status over hvordan man har det med opgaver i teamet – tilpas stress og negativt stress.

No 4: Man indfører gode fælles LÆRINGSVÆRKTØJER – til innovation, i den løbende kommunikation og til kontinuerlig læring. En fælles udforskende, undersøgende lærende praksis – betyder en konstant fokus på at teams og organisationer udvikler sig ift. fastlagte mål og resultater.

 

 

 

Hvad er social kapital?

Social kapital er en kompetence som forbedrer evnen til at samarbejde om det man er fælles om – kerneopgaven – i teams, på tværs af faggrupper og enheder. Med høj social kapital (høj grad af tillid og samarbejde) er det veldokumenteret sammenhæng mellem trivsel, højere kvalitet og bedre bundlinje.

Sune Lehmann, DTU/ Massachussets Institute of Technology, 8.2014