Det tror vi skal gøres

claus majgaard, spændingsfeltetLederen skal mestre en balancering

Ledere skal kunne lede i spændingsfeltet mellem sikker effektiv styring og innovation.

En balancering mellem at strukturere data og tænke logisk og analytisk, tænke fortolkende og intuitivt**.

 

 

andreaserfa_65a4624Løsningen er hverdagsinnovation

Hverdagsinnovation er vores løsning på en mere dynamiske styringsramme for offentlige virksomheder. For ledere og medarbejdere som er i direkte kontakt med borgere.

Hverdagsinnovation er ny anvendelse af kompetencer, som allerede findes og er noget som nogle medarbejdere gør uden at tænke over det. 

Hverdagsinnovation har store økonomiske effekter

Det har langt større økonomisk effekter  end mange forventer. 80 % af innovationer kommer fra medarbejderne, så hvorfor kan de ikke selv lede og finde løsningerne? Hverdagsinnovation har vi gennemført i Gentofte, Gladsaxe, Fredensborg, Frederikssund og Hillerød Kommuner. 

Her ser du effekterne i praksis…     

 

Hverdagsinnovation forbinder styring fra oven med ideer fra neden

PLM ProcesHverdagsinnovation* indeholder udviklingsredskaber som kritisk problemløsning, brugerinvolvering, systemtænkning, feedback  og prøvehandlinger. Det er en mere bottom-up tilgang til ledelse og styring, men med strategisk fokus.

En strategisk tænkende ledelsesform der giver konkrete anvisninger til hvordan ledere gennemfører effektbaseret styring, som frisætter medarbejdernes idé- og handlerum.

 

Hverdagsinnovation gi’r faglige ledere fælles Mindset og Metoder

Vi giver faglige ledere viden og redskaber, udvikler fælles tænkning og en kultur så medarbejderne iværksætter løsninger sammen om effektbaserede processer.

Vi klæder ledere på til tværprofessionel ledelse så medarbejderne arbejder innovativt sammen om opgaven. Vi ved det fungerer og er effektivt. Læs mere her:

 

 JA TAK! det vil jeg afprøve  

 

Hvilke effekter giver vore projekter i praksis?     

 

 


**Christian Bason skriver i sit nye Ph.D. projekt om designtænkning i offentlig ledelse og styring. Projektet fokuserer på hvordan offentlige chefer konkret tænker og handler, når de udvikler nye politikker og serviceydelser, og hvordan denne ledelsespraksis kan styrkes. Der er således både fokus på design som en ny ledelsesfilosofi, og på design som konkret udviklingsværktøj.

*Hverdagsinnovation er ny anvendelse af de kompetencer, som allerede findes i en organisation. Defineres som frisættende ledelse, gråzone innovation eller inkrementel innovation. Se f.eks. projekter i Skive, Silkeborg og Viborg, Mads Ole Dall og Annemette Digmann, Økonomistyring & Informatik – 31. årgang 2015/2016 nr. 4.

***Center for Offentlig Innovation sammen med Danmarks  Statistik og Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet: I 86 procent af de tilfælde, hvor der har været innovation, har medarbejderne enten fremmet innovationen (82%) eller direkte været med til at igangsætte den (41 pct.)  på deres arbejdsplads.