Det tror vi kommuner og regioner skal gøre

Vi tror offentlige ledere skal kunne lede i spændings feltet mellem sikker effektiv styring og innovation


claus majgaard, spændingsfeltetLederen skal mestre en b
alancering

En balancering mellem at strukturere data og tænke logisk og analytisk, og samtidig integrere forskellige perspektiver, tænke fortolkende og intuitivt**.

 

 

 

andreaserfa_65a4624Løsningen er hverdagsinnovation

Vi tror løsningen er hverdagsinnovation. Det er ny anvendelse af kompetencer, som allerede findes. Det har navne som ”gode ideer, praktiske løsninger eller kreativitet”, og som nogle medarbejdere gør uden at tænke over det. 

Det har langt større økonomisk effekter  end mange forventer. Medarbejderne er tættest på kerneopgaven, så hvorfor kan de ikke selv lede og finde løsningerne?

Hverdagsinnovation har vi gennemført i Gentofte, Gladsaxe, Fredensborg, Frederikssund og Hillerød Kommuner. Også gennemført i tre jydske kommuner og region Midtjylland. 

 

Hverdagsinnovation forbinder styring fra oven med ideer fra neden

PLM ProcesHverdagsinnovation* indeholder udviklingsredskaber som kritisk problemløsning, brugerinvolvering og systemtænkning. Det er en mere bottom-up tilgang til ledelse og styring. En strategisk tænkende ledelsesform der udvikler selvledelse og frisætter medarbejdernes idé- og handlerum.

 

Hverdagsinnovation kræver fælles Mindset og Metoder

Én ting er kreative og evidente metoder og teknikker, dem er der mange udbydere af. En anden ting er at give faglige ledere viden og redskaber, udvikle fælles tænkning og en kultur så medarbejderne iværksætter løsninger sammen. Vi udvikler hverdagsinnovation og klæder ledere på til tværprofessionel selvledelse og medarbejderne på til at arbejde innovativt sammen om opgaven.  Så det fungerer i praksis.

 

Prøvehandlinger er nøglen til kontinuerlige forbedringer

PLM LæringEt vigtig omdrejningspunkt for vore projekter, er prøvehandlinger. Så er alle klar over, at der er tale om et forsøg, og at man kan vente lidt med at rejse alle advarsels-flagene. Erfaringerne fra hospitalsektoren viser at det er helt afgørende hvis man arbejder i en nul-fejlskultur.*

 

 JA TAK! det vil jeg høre mere om 

Hvilke effekter giver det i praksis?  

Læs vore projekter fra fem kommuner…

 


**Christian Bason skriver i sit nye Ph.D. projekt om designtænkning i offentlig ledelse og styring. Projektet fokuserer på hvordan offentlige chefer konkret tænker og handler, når de udvikler nye politikker og serviceydelser, og hvordan denne ledelsespraksis kan styrkes. Der er således både fokus på design som en ny ledelsesfilosofi, og på design som konkret udviklingsværktøj.

*Hverdagsinnovation er ny anvendelse af de kompetencer, som allerede findes i en organisation. Defineres som frisættende ledelse, gråzone innovation eller inkrementel innovation. Se f.eks. projekter i Skive, Silkeborg og Viborg, Mads Ole Dall og Annemette Digmann, Økonomistyring & Informatik – 31. årgang 2015/2016 nr. 4.

***Center for Offentlig Innovation sammen med Danmarks  Statistik og Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet: I 86 procent af de tilfælde, hvor der har været innovation, har medarbejderne enten fremmet innovationen (82%) eller direkte været med til at igangsætte den (41 pct.)  på deres arbejdsplads.