Generation Y kræver innovation og samfundssind

Billedresultat for generation Y
Kilde: businessisabouttalent.com

Den generation, som i de kommende år bliver dominerende på arbejdsmarkedet, har store forventninger til deres kommende arbejdsgivere.

Den såkaldte millennium-generation, der er født i 1983 eller senere, vil allerede i 2025 udgøre 75 pct. af den globale arbejdsstyrke. Det vil i de kommende år tvinge virksomhederne til omstilling på en række områder.

Det fremgår af en undersøgelse, som Deloitte har foretaget blandt 7.800 ”millenniummere” i 26 lande verden over. Alle respondenterne har en ungdoms- eller universitetsuddannelse bag sig.

På kort sigt vil virksomhederne være nødt til at ændre deres arbejdsgange og attituder, hvis de vil gøre sig forhåbninger om at tiltrække de mest talentfulde.

Og på langt sigt vil generationen komme til at præge hele den måde, der drives virksomheder på. Den ældste del af generationen begynder allerede at gøre sig gældende på ansvarsfulde poster i private og offentlige organisationer. Deres værdier vil komme til at påvirke virksomhederne i mange årtier fremover.

Undersøgelsen tegner et interessant billede af generationens krav og forventninger til de virksomheder, den skal arbejde for.

  • Innovation er hjerteblod

Næsten 80 pct. ser på virksomhedernes innovative performance, når de vælger deres drømmejob. Og mange bliver skuffede. To tredjedele oplever, at virksomheder undgår risici og forsømmer samarbejdet med andre virksomheder og vidensinstitutioner. For de unge talenter er innovation ikke et spørgsmål om individuel opfindsomhed, men om systematiske processer, der overskriver eksisterende grænser mellem institutioner, afdelinger og kompetenceområder.

  • Lederspirer skal have en chance

Hvis virksomhederne vil tiltrække og fastholde de dygtigste fra millennium-generationen, skal de være i stand til at bringe den enkeltes lederevner i spil. En fjerdedel efterspørger chancen for at afprøve deres lederpotentiale. 50 pct. mener, at deres arbejdsplads skal anstrenge sig hårdere for at talentudvikle de dygtigste medarbejdere, som de ikke kan forvente vil vente til en lederstilling først bliver åben.

  • Bidrag mere til samfundet

For at fremstå attraktiv i millennium-generationens øjne skal virksomhederne ikke kun præstere på økonomiske parametre. Deres kommende arbejdskraft måler dem også på deres etik og samfundssind. Over halvdelen af svarpersonerne mener, at erhvervslivet har en negativ påvirkning, når det gælder de store globale udfordringer. De efterlyser, at virksomhederne bidrager til at bekæmpe ressourceknaphed, klimaforandringer og ulighed i indkomst.

Kilde: Deloitte: ”Big Demands and High Expectations – The Deloitte Millennial Survey”, 2014.