Derfor blivere ledere design tænkere

design thinking

Design tænkning mobiliserer alle menneskers kreative evner 

Udfordringer bliver mere komplekse, ressourcerne bliver knappere. 

Derfor bruges design tænkning i stigende omfang i hele den vestlige verden, fordi det er nødvendig at mobilisere gode ideer fra alle mennesker på alle niveauer.

Designtænkning er en tilgang inspireret af designpraksis, med udforskning af mange forskellige mulige løsninger før udvikling og implementering af en endelig løsning. Det er både strategi og metode på samme tid.

Design tænkning åbner op for det potentiale der ligger i at alle, medarbejdere og frivillige såvel som ledere evner at tænke i nye baner, hvis de rigtige rammer er tilstede. De mest kendte design tænkere finder man i Los Angeles virksomheden IDEO og ved Stanford University.

 

Designtænkning er en alternativ metode til effektivisering

Design tænkning er en mere prøve og fejle tænkning end traditionel strategisk tænkning.

Bruges til at finde nye ideer og til at løse konkrete driftsudfordringer i kerneopgaven.

Men kan også bruges til at finde løsninger for større strategiske ændringer. Se eksempler fra børne og unge, psykiatri og handicap området.

 

Komplekse problemer løses bedst i fællesskab

Med design tænkning udvikles tydelige rammer til at udvikle komplekse problemer.

Design tænkning benyttes til tværorganisatorisk samarbejde. Og til involvering af “ustyrlige” borgere.

Selv den mest kompetente (top)ledelse kan ikke længere »regne den ud«, d.v.s. udtænke kloge strategier. Der kræves bidrag fra praksisnær erfaring og mere læring i praksis end tidligere.

 

I design tænkning er den første løsning sjældent den bedste

A – B                             A —————-B,B, B, B, B

Med design tænkning er man optaget af at forstå og undersøge et problem (for en borger, en kunde) mere grundig inden man finder løsningen.

Istedet for at man har et problem A og hurtigst mulig finder løsning B, spørg man kvalificeret og uddybende. eller man sætter mange hoveder sammen og finder mange mulige ideer – B’er. Det giver flere og mere kvalificerede løsninger, både i drift og udvikling. Design tænkning bruges mere og mere i hele den vestlige verden, og kommer oprindelig fra Los Angeles virksomheden IDEO.

 

Design tænkning er IKKE rocket science

At få det til at fungere i praksis ER rocket science. 

Designtænkning kan læres af alle, men kræver erfaring, viden, intuition og indsigt for at give resultater. 

Vi har brugt Designtænkning børne og ungeområdet, psykiatri og handicapområdet, ældreområdet og i fjernvarmen. Vores udbredelse er i hastig udvikling.

LÆS konkrete EKSEMPLER

PLM Proces

JA TAK! læs tilbud her