Derfor er mange kommunale ledere design tænkere

design thinking

Alle mennesker har kreative evner

Designtænkning er en tilgang inspireret af designpraksis, med udforskning af mange forskellige mulige løsninger før udvikling og implementering af en endelig løsning. Det er både strategi og metode på samme tid.

Design tænkning åbner op for det potentiale der ligger i at alle, medarbejdere såvel som ledere evner at tænke i nye baner, hvis de rigtige rammer er tilstede.

Udfordringer bliver mere og mere komplekse. Derfor bruges design tænkning i stigende omfang i hele den vestlige verden . De mest kendte design tænkere finder man i Los Angeles virksomheden IDEO og ved Stanford University.

 

Designtænkning er en alternativ metode til effektivisering

Design tænkning er en mere fleksibel, prøve og fejle tænkning end traditionel strategisk tænkning. Kan bruges til at finde nye ideer til at løse konkrete driftsudfordringer i kerneopgaven.

Men kan også bruges til at finde løsninger for større strategiske ændringer. Se eksempler fra børne og unge, psykiatri og handicap området.

 

Komplekse problemer løses bedst i fællesskab

Med design tænkning udvikles kreative, tydelige rammer til at udvikle komplekse problemer. Selv den mest kompetente (top)ledelse kan ikke længere »regne den ud«, d.v.s. udtænke kloge strategier.

Der kræves bidrag fra praksisnær erfaring og mere læring i praksis end tidligere. Derfor benyttes design tænkning til tværorganisatorisk samarbejde. Og til involvering af “ustyrlige” borgere.

 

I design tænkning er den første løsning sjældent den bedste

A – B                             A —————-B,B, B, B, B

Med design tænkning er man optaget af at forstå og undersøge et problem (for en borger, en kunde) mere grundig inden man finder løsningen. Istedet for at man har et problem A og hurtigst mulig finder løsning B, spørg man kvalificeret og uddybende. eller man sætter mange hoveder sammen og finder mange mulige ideer – B’er. Det giver flere og mere kvalificerede løsninger, både i drift og udvikling.

Design tænkning bruges mere og mere i hele den vestlige verden, og kommer oprindelig fra Los Angeles virksomheden IDEO.

 

Hvis I alligevel vælger den første og bedste løsning 

Hvis det ikke er tid til at udvikle flere ideer, og man skal hurtigt videre: Sørg for at have et tydelig fælles rum for løbende refleksion og feedback. En god ide skal modnes og udvikles, og justeres flere gange.

Design tænkning er IKKE rocket science

At få det til at fungere i praksis ER rocket science. Det kræver erfaring, viden, intuition og indsigt for at give resultater. 

Vi har brugt PLM Design Thinking på børne og ungeområdet, psykiatri og handicapområdet, ældreområdet og i fjernvarmen. Vores udbredelse er i hastig udvikling.

LÆS konkrete EKSEMPLER

PLM Proces

JA TAK! læs tilbud her