Hvorfor er vi langt mere distraheret end før?

strong communities

Har du lagt mærke til at vi tit er mindre koncentrerede end før? At vi ikke er helt tilstede?

I stedet er vi mere reaktive, impulsive og spredte i vores tanker. De digitale sociale medier og mobilens “blip blopper” stjæler vores opmærksomhed.

 

 

 

Opmærksomhed er den mest essentielle menneskelige ressource vi har

Vi er trænet til at være handlekraftige og udadrettet. Men hvad med den indadrette opmærksomhed? Den er afgørende for evnen til at blive på sporet. Den indadrettede opmærksomhed er ikke noget som man normalt har fokus på i en virksomhed. Derfor bliver vi nemme “ofre” for ytre stimuli fra f.eks. sociale medier som Facebook eller signaler fra smartphones.

Med træning vil den indadrettede fokus øge vores evne til selvkontrol, fokus, og gør os i stand til at frit vælge hvor vi skal have fokus og opmærksomhed. Så vi ikke bliver “slaver” af ydre stimuli. Denne “meta-reflekterende” evne trænes ved at vi er bevidste om hvad der fylder i vores tanker eller følelser.

Vi skal tilbage på sporet

Det handler om hvordan vi retter vores opmærksomhed. Opmærksomhed er hvordan vi bruger vores energi til at engagere os i verden. Den er fundamentalt vigtigt i vores liv og i vore relationer og for kvaliteten på vores arbejde.

Det er ikke et ansvar vi har alene. I en virksomhed er det et fælles ansvar, fordi det handler om hvilken kultur der er for opmærksomhed. Hvilke strukturer der er opbygget for balancen mellem udadrettet og indadrettet opmærksomhed.

Hvilken kultur er det for indadrettet opmærksomhed på din arbejdsplads?

Er der plads til fordybelse på din arbejdsplads? Er indretning opbygget, således at man kan fordybe sig og være koncentreret (og dermed effektiv) over længere tid?  Er der plads til at man kan komme sig efter en ekstra indsats? Eller forventes der at man klør på nærmest 24/7?

Enhver topidrætsudøvere ved at man skal have tid, ro og plads til at restituere. For at kunne yde maksimalt. Hvordan er din arbejdsplads tilrættelagt? Kan man få lov til at stoppe op? Er der ro på arbejdspladsen til dyb, fokuseret koncentration? Er der plads til små “intelligente pauser”? Eller tror man at man er mest effektiv hvis man arbejder og yder maksimalt non-stop 9-17? Blot afbrudt af en frokostpause?

If you want to be fast, go slow

Denne slogan er ikke ny, den er fra Lao Tzu, 6. år hundrede f.kr. En kinesisk filosof, som talte om balancen mellem de udadrettede og indadrettede energier, yin og yang.

Hvis vi ønsker bæredygtige, robuste fællesskaber,  hvor mennesker ikke går ned med stress, skal vi have genoptaget fokus på den indadrettede opmærksomhed.

Opmærksomhed er den mest essentielle menneskelige ressource vi har.

Den øges ved fælles strategisk indsats i fællesskaber. Med enkle hverdagsredskaber og små “intelligente pauser”.

Få nye værktøjer til at tackle tids-  og ressourcepres: